Erlang中文手册(Erldoc.com)  »  dict  »  size/1
Erlang并发编程 Erlang/OTP设计原理 Erlang/OTP[pdf] Mnesia用户手册[pdf] Erlang完整手册[en] 官网手册[en] 模块列表 方法列表 随机 Erlang中文社区(BBS) 美女图库

dict:size/1

返回字典里键值对的个数

用法:

size(Dict) -> int()

内部实现:

-spec size(Dict) -> non_neg_integer() when
      Dict :: dict().

size(#dict{size=N}) when is_integer(N), N >= 0 -> N. 

返回字典里所存储的键值对的个数

dict:size(dict:from_list([{k1, v1}, {k2, v2}, {k3, v3}])).
阿里云 - 最高1000元通用代金券立即可用
沪ICP备13037221号-9